En quina data serà Diumenge de Rams?
ANY:
Per al Diumenge de Rams 2016 falten:

SETMANA SANTA ONDARA

La Setmana Santa d’Ondara la formen 8 Confraries.

Confraria del Sant Sepulcre                           Confraria Soledat de la Verge
i Crist Resucitat (1966)                                              (1967)

V-Sepulcre.jpg                  V-Soledad.jpg

 

Confraria del Crist de l’Agonia                         Confraria de la Dolorosa
y de les Set Paraules (1968)                                          (1992)

V-Cristo.jpg                   V-Dolorosa.jpg      

 

       Confraria de la Pietat                                Confraria de la Verònica
                (1993)                                                         (1993)

V-Piedad.jpg                   V-Veronica.jpg

 

                              Confraria de Jesús de Natzaré (1994)

                                  V-Nazareno.jpg    

 

                                    Confraria de les Palmes

V-Palmes.jpg

SEMANA SANTA ONDARA

La Semana Santa de Ondara la forman 8 Cofradías.

Cofradía del Santo Sepulcro                           Cofradía Soledad de la Virgen
y Cristo Resucitado (1966)                                            (1967)

V-Sepulcre.jpg                  V-Soledad.jpg

 

Cofradía del Cristo de la Agonia                         Cofradía de la Dolorosa
y de las Siete Palabras (1968)                                          (1992)

V-Cristo.jpg                   V-Dolorosa.jpg      

 

       Cofradía de la Piedad                                Cofradía de la Verónica
                (1993)                                                         (1993)

V-Piedad.jpg                   V-Veronica.jpg

 

                                     Cofradía del Nazareno (1994)

                                  V-Nazareno.jpg    

 

                                    Cofradía de les Palmes

V-Palmes.jpg

 

 

 

 


Powered by delaWeb.net